אגף צעירים בסוכנות היהודית
מפתח ומפעיל תכניות ייחודיות
לצעירים סוכני שינוי הפועלים בחברה הישראלית
יוצרים, יוזמים ומחזקים את החוסן הקהילתי

0
רשויות
0
מיזמים
0
שעות הכשרה
0
מוטבים
0
שעות פעילות קהילתית

כתבו לנו...