בוחרים מחר

בוחרים מחר הינה תכנית ארצית המגבשת רשתות קהילתיות של סטודנטים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ופועלת לפיתוח מנהיגות קהילתית ואחריות חברתית של צעירים למען הקהילה. 

בוגרי התכנית ממשיכים לפעול לחיזוק החברה הישראלית בערוצים מגוונים כשהם מצוידים בכלים לאזרחות פעילה ופועלים מתוך תחושת שייכות וזהות מקומית.

לתכנית מעל 1,300 בוגרים והינה פועלת למעלה מעשור ברחבי הארץ. 

בוחרים מחר פועלת בארבעה מסלולים שונים:

בוחרים מחר לעד

מאפשרת לצעירים להיות משמעותיים ומובילים למען שורדי ושורדות השואה בישראל. הסטודנטים בתכנית יוזמים יוזמות חברתיות שמציעות פתרונות להפגת הבדידות של שורדי ושורדות השואה.
ייחודה של התכנית הינו במתן מענה כוללני הכולל הפגת בדידות וחיבורים קהילתיים, מיצוי זכויות ומעטפת כלכלית.

בוחרים מחר רפואה​

נותנת מענה למחסור בצוותי רפואה איכותיים בנגב ובגליל דרך עידוד סטודנטים לרפואה להשתלבות במערך הבריאות הציבורית בנגב ובגליל. 
התכנית פועלת לפיתוח התודעה החברתית ותפיסת התפקיד של סטודנטים לרפואה כרופאי העתיד המשלבים מצוינות מקצועית ושליחות חברתית.
במסגרת התכנית יוזמים משתתפי התכנית יוזמות חברתיות, נחשפים להזדמנויות בנגב ובגליל ומתגבשים כקהילות מקצועיות. 
בוחרים מחר לסטודנטים לרפואה הינה חלק מתכנית לאומית רב שנתית המובלת ע"י המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

בוחרים מחר הנדסה​

מעודדת סטודנטים להנדסה ליזום יוזמות ולקדם מענים לצרכים חברתיים דרך שימוש בעולמות המקצועיים הנדסיים.
התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם SCE המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון.

בוחרים מחר בני מקום​

מחזקת את תחושת השייכות והאחריות החברתית של סטודנטים בני המקום ורותמת אותם לשינוי חברתי בפריפריה.
הסטודנטים פועלים ליצירת יוזמות חברתיות בתוך הקהילה ולוקחים חלק בתכנית הכשרה בנושאים של זהות אישית ומקומית, יזמות ומעורבות חברתית.