קצ"ב

קצ"ב הינה תכנית לליווי ותמיכה בעסקים חברתיים, קצ"ב נועדה לעודד וללוות קהילות והתארגנויות של צעירים בהקמת עסקים חברתיים קהילתיים ככלי להגעה לאיתנות פיננסית וליצירת שינוי חברתי בר קיימא.

הבחירה במודל זה נובעת מהרצון לסייע לקהילות ולהתארגנויות הצעירים לבסס את פעילותן החברתית לאורך זמן תוך פיתוח עצמאות ואיתנות כלכלית וחברתית ותוך צמצום התלות שלהן במקורות פיננסים חיצוניים. לפיכך, מעמידה התכנית לרשות היזמים מעטפת הכוללת בין היתר כלים לליווי מרבי, המותאמת לשלב הבשלות וההתקדמות של המיזם.

תמיכה בצעירים יזמים המהווים סוכני שינוי בחברה הישראלית מסייעת לחיזוק החוסן של החברה בכלל והקהילות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל בפרט, באמצעות הפעולה למוטבים הישירים של המיזם ופעולתו החברתית-קהילתית, קהל הצרכנים הנהנה ממוצריו, ומעגלי השפעה נוספים ומתרחבים ששני אלו יוצרים.

עד היום התכנית ליוותה  מעל ל- 100 מיזמים עסקיים-חברתיים בהצלחה והגיעה למעל 175,000 מוטבים.

יזמות עסקית חברתית קהילתית נושאת שלוש שורות רווח:

רווח כלכלי:

יצירת רווחים כלכליים המאפשרים את ביסוס היוזמה החברתית לאורך זמן לצד יצירת מקורות תעסוקה בפריפריה.

רווח חברתי:

ניתוב של רווחים לטובת מימון של עשייה חברתית חדשה/נוספת/ביסוס והרחבת היוזמה הקיימת.

רווח קהילתי:

השילוב בין חברתי, עסקי וקהילתי מאפשר לקהילות והתארגנויות הצעירים לספק מענה אמיתי לצרכים חברתיים ויכולת לייצר שינוי חברתי ארוך טווח ובר–קיימא.

כתבו לנו...